Privacy Policy

Privacy verklaring

ComfortEcho gevestigd aan Bosboomstraat 1, 3582 KE, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bosboomstraat 1, 3582 KE, Utrecht www.comfortecho.nl

ComfortEcho is per e-mail te bereiken op comfortecho@diakhuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ComfortEcho verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ComfortEcho verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor en Achternaam om u te kunnen aanspreken via mail, telefoon en echoverslagen
  • Telefoonnummer om contact op te nemen in het geval van wijzigingen¬† in de geplande afspraak¬†
  • E-mailadres om de afspraken te bevestigen en eventueel contact met u op te nemen bij vragen en of wijzigingen.

Geheimhoudingsplicht
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
ComfortEcho verstrekt uw gegevens niet aan derden. Indien het nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening verstrekt ComfortEcho uw gegevens uitsluitend met toestemming van u.

Opslag van persoonsgegevens
Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.